PHẦN MỀM ERP

BS4U ERP Lite

 

Tất cả các dòng dữ liệu sẽ chỉ tập hợp về trên một cơ sở dữ liệu, nên tất cả các phòng ban trong cùng tổ chức công ty đều nhìn một thông tin thống nhất, kịp thời.

BS4U ERP Lite là một giải pháp phần mềm quản trị phù hợp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ với ngân sách cho IT thấp. Hiện nay được triển khai ở một số doanh nghiệp tại TP.HCM và phát huy tốt các chức năng quản trị giúp các doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh của mình do nắm bắt được thông tin kịp thời và sớm đưa ra được các quyết định, chính sách kinh doanh hiệu quả.
Chúng tôi _ BS4U _ sẽ luôn đồng hành với bạn.
Your biz is best, It will be better