Tư vấn - Giải pháp

BẮT ĐẦU KHÔNG PHẢI TỪ VỐN.

Nếu bạn nghĩ rằng đối với những thanh niên trẻ muốn trở thành DN phải có vốn đầu tư thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Vốn để khởi sự DN có thể tự tạo từ hai bàn tay trắng chỉ cần bạn biết nắm lấy cơ hội và không từ bỏ ước mơ của mình.

Những lợi ích từ phần mềm POS _ BS4U Active Retail

Việc tự động hóa cửa hàng của bạn bằng giải pháp phần mềm POS sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Sử dụng một máy ...

BENEFITS OF POS SOFTWARE _ BS4U Active Retail

There are several benefits to automating your store with a Point of Sale system. Using a computer in your business provides you with a greater amount of data than can be retrieved with only a conventional cash register. Customer purchase history item sales detail stock status reports monthly yearly and seasonal sales data are only some of the detail information that can be retrieved.

Các kỹ năng cần thiết của CIO thời ERP

Qua nhiều thế kỉ sự đổi mới kĩ thuật đã thay đổi cách mà mọi người sống vui chơi và làm việc Do đó các giám đốc công nghệ thông tin cần có các khả năng sau để trở thành các nhà lãnh đạo lớn về công nghệ thông tin trong tương lai nhất là đối phó với thời ERP .

Thực hiện S&OP

Một trong những l í do dẫn đến tỷ lệ thành công thấp trong việc sử dụng phần mềm ERP (enterprise resource planning) ở Việt Nam là nhiều công ty không áp dụng S&OP trước khi thực hiện chương trình ERP (ví dụ: SAP ở Samsung ERP Protean ở Tân Hiệp Phát Oracle ở Vinamilk)

Sales and Operations Planning

Overview Sales and Operations Planning or S&OP is a strategic initiative in the SCM (Supply Chain Management) that aims at enabling ...

SAP APO (Advanced Planner and Optimizer)

SAP APO is the planning component within the mySAP SCM solution. APO is an acronym for Advanced Planner and Optimizer. This is a large component of SAP s New Dimension products. APO is an entire suite of supply chain planner applications that increase overall knowledge of the supply chain and provide forecasting planning and optimization.

ERP là gì?

Để hiểu ERP là gì? Nội trong bài viết này khó có thể mô tả hết được. Người viết tiếp cận theo hướng tóm lược các bước phát triển trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành doanh nghiệp trên thế giới. Từ đó rút ra các tập quán tốt nhất để đưa việc ứng dụng ERP vào doanh nghiệp Việt Nam.