Khách hàng

Cty TNHH Hành Tinh Trẻ _ Children planet

Ca bệnh 8792-8798 (BN8792-BN8798) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, 6 ca là các trường hợp F1, 1 ca sàng lọc cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 8799-8818 (BN8799-BN8818), ca bệnh 8820 (BN8820), ca bệnh 8822-8852 (BN8822-BN8852), ca bệnh 8854-8863 (BN8854-BN8863), ca bệnh 8865 (BN8865), ca bệnh 8867-8871 (BN8867-BN8871) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 8853, (BN8853) ghi nhận tại thành phố Hà Nội: nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 06/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.