Tư vấn - Giải pháp

Giá trị và tầm nhìn

Giá trị tạo ra nền tảng của hình thức quản lý trong một doanh nghiệp. Giá trị cung cấp bằng chứng về thói quen, và do đó, có ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định marketing.


Xem xét những ví dụ sau đây về một doanh nghiệp được nhiều người biết đến – tập đoàn BT Group - định nghĩa về giá trị của mình:

Các hoạt động của BT được củng cố bằng một bộ các giá trị mà tất cả nhân viên trong BT được yêu cầu phải tôn trọng:

 • Chúng tôi đặt khách hàng lên hàng đầu
 • Chúng tôi có tính chuyên nghiệp
 • Chúng tôi tôn trọng người khác
 • Chúng tôi làm việc gắn kết như trong một nhóm
 • Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển

Những điều này được có được là bởi chúng tôi tầm nhìn về một thế giới trong đó mọi người có thể thu được lợi ích từ sức mạnh về công nghệ và kỹ năng giao tiếp, thông tin liên lạc.

Một xã hội trong đó các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có thể thâm nhập không giới hạn vào các cá nhân, tổ chức và cộng đồng khác cũng như vào một thế giới tri thức thông qua vô số các phương tiện thông tin liên lạc như truyền dữ liệu giọng nói, thiết bị di dộng, mạng internet – bất kể quốc tịch, văn hoá, tầng lớp hay trình độ học vấn. Công việc của chống tôi là cung cấp phương tiện thông tin liên lạc hiệu quả bất kể khoảng cách, vị trí địa lý, thời gian hay phức tạp đến đâu.

Tại sao giá trị lại quan trọng?

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã sử dụng hệ thống giá trị để tạo ra động lực khiến họ trở thành những người dẫn đầu trên thị trường toàn cầu. Họ tạo ra một nỗi “ám ảnh” phải chiến thắng và truyền đạt tới tất cả các cấp độ trong doanh nghiệp khiến cho họ có thể giành thêm thị phần từ đối thủ cạnh tranh vốn trước kia được coi là không thể đánh bại được.

Ví dụ, vào đầu những năm 1970, Komatsu có quy mô chỉ bằng 1/3 Caterpillar, doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường bấy giờ, và doanh thu của Komatsu chỉ dựa vào một dòng xe ủi đất cỡ nhỏ. Đến những năm 1980, Komatsu đã vượt qua Caterpillar trở thành công ty hàng đầu trên thế giới sản xuất thiết bị ủi đất. Doanh nghiệp cũng thông qua một chiến lược đa dạng hoá sản phẩm toàn diện giúp doanh nghiệp thâm nhập vào các thị trường khác như sản xuất robot trong lĩnh vực công nghiệp và chất bán dẫn.

Nếu “giá trị” tạo ra hành vi ứng xử của một doanh nghiệp, thì “tầm nhìn” có ý nghĩa gì? Để thành công lâu dài, các doanh nghiệp cần phải có một tầm nhìn về việc họ sẽ thay đổi và cải tổ thế nào trong tương lai. Tầm nhìn sẽ mang lại cho doanh nghiệp sinh lực. Nó là động lực thúc đẩy nhân viên. Nó cũng giúp tạo ra phương hướng trong chiến lược doanh nghiệp và chiến lược marketing.

Những yếu tố của một tầm nhìn doanh nghiệp hiệu quả là gì?

Để thành công, Davidson đã xác định 6 yếu tố cần thiết mà một tầm nhìn phải có. Đó là, tầm nhìn phải:

 • Đưa ra phương hướng trong tương lai
 • Chú trọng vào lợi ích của người tiêu dùng
 • Thực tế
 • Tạo ra động lực thúc đẩy
 • Nhất thiết phải được truyền đạt đầy đủ
 • Luôn luôn được theo sát và đánh giá