PHẦN MỀM HR

BS4U MYHR 

"Con người" trong một doanh nghiệp là tài sản vô cùng quan trọng và quý báu của doanh nghiệp đó, là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của một doanh nghiệp trên nên kinh tế thị trường hiện nay.

Nhận thấy được tầm quan trọng và sức ảnh hưởng to lớn của yếu tố “con người” trong mỗi doanh nghiệp, BS4U đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống MyHR 4.0 nhằm sát cánh cùng với các tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hoàn thiện hơn trong công tác hoạch định và phát triển yếu tố quản trị “con người” trong doanh nghiệp

MyHR 4.0 – BS4U với các phân hệ quản lý:

- Thông tin chi tiết của tất cả các nhân sự trong doanh nghiệp.

- Chấm công hoàn toàn tự động bằng giải pháp liên kết, kế thừa dữ liệu từ các thiết bị chấm công: máy quét vân tay, thẻ từ.

- Tính lương tự động dựa trên công thức tính lương chuẩn: đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về BHXH, Thuế TNCN theo qui định mới nhất về luật lao động hiện hành

- Hệ thống báo cáo chuẩn phục vụ báo cáo cho cơ quan nhà nước, bên cạnh đó là các báo cáo phát triển riêng theo từng yêu cầu của mỗi doanh nghiệp nhằm hỗ trợ trong công tác hoạch định và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Với MyHR 4.0 BS4U tự tin khẳng định hoàn toàn có thể kề vai sát cánh cùng với doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề về quản trị “Con người” trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.